Czym jest spółka komandytowa?

Według danych GUS z końcem stycznia 2022 r. istniało niemal 5.000.000 podmiotów, które prowadziły działalność gospodarczą w Polsce. Dlaczego jest to ważne? Bo każdy z przedsiębiorców, na początku swojej drogi w biznesie musiał podjąć łatwiejszą lub trudniejszą decyzję, dotyczącą prowadzenia działalności w takiej, a nie innej formie.  Spółka komandytowa...

Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowej

Jak pisaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów, wspólnicy spółki komandytowej dzielą się na dwie grupy – komandytariuszy oraz komplementariuszy. Słowem przypomnienia – komandytariusze to inwestorzy pasywni, a komplementariusze muszą aktywnie działać, aby spółka mogła dobrze prosperować i prężnie się rozwijać.  W ślad za obowiązkami poszczególnych typów wspólników spółki...

Wspólnicy w spółce komandytowej

Jak sama nazwa sugeruje, każda ze spółek to wspólne przedsięwzięcie kilku lub większej liczby wspólników, którzy odgrywają w jej ramach kluczowe role. To oni zyskują na działaniach spółki, często ponoszą ryzyko gospodarcze jej niepowodzeń oraz (również pośrednio) decydują o najważniejszych sprawach dotyczących podmiotu. Nie inaczej jest w przypadku spółek...

Majątek spółki komandytowej i odpowiedzialność za jej zobowiązania

O tym, że spółka komandytowa jest osobą prawną, pisaliśmy już w poprzednich tekstach. W praktyce oznacza to, że może między innymi nabywać prawa (w tym własności) ruchomości i nieruchomości, czy pozywać i być pozywana. Jako że spółka komandytowa jest spółką osobową, to nie występuje w niej kapitał zakładowy, a...

Jak założyć spółkę komandytową? Krok po kroku

W jednym z poprzednich wpisów pisaliśmy o tym, jak ważne jest właściwe zawarcie umowy spółki komandytowej. Wspominaliśmy, że spółka komandytowa bez umowy nie może istnieć, a nawet jeśli zostanie wpisana do rejestru, to na dalszym etapie mogą pojawiać się liczne błędy. W praktyce jednak spółka definitywnie powstaje, dopiero kiedy...

Umowa spółki komandytowej – wszystko, co powinien wiedzieć każdy wspólnik

Za każdą spółką stoją wspólnicy. Nie inaczej jest w przypadku spółki komandytowej. Spółka komandytowa, której umowa nie zostanie prawidłowo zawarta, nie istnieje, a wspólnicy nie mogą działać za podmiot, który nie ma podmiotowości prawnej.  Umowa spółki komandytowej ma dla niej fundamentalne znaczenie – tworzy podmiot i pozwala mu później...

Zawieranie umów przez spółkę komandytową – praktyczny poradnik

Zatrudnienie pierwszego pracownika, wynajęcie biura, zakup pierwszych towarów… wszystkie te czynności mają jedną rzecz wspólną – polegają na zawarciu jakiejś umowy. W codziennym funkcjonowaniu spółek nie sposób uniknąć kontaktów z innymi podmiotami. Większość z nich w praktyce oznacza zawieranie lub realizację określonej umowy.  Zapraszamy do lektury artykułu, w którym...

Wstąpienie nowego wspólnika do spółki komandytowej – o czym należy pamiętać?

Jednym z założeń spółki komandytowej jest stworzenie prostej struktury, umożliwiającej pozyskiwanie biernych inwestorów. Jeśli wszyscy inwestorzy są znani już na początku realizacji przedsięwzięcia, sytuacja jest stosunkowo prosta – wspólnicy zawierają umowę spółki i część z nich jest komandytariuszami, a część komplementariuszami.  Inaczej jest, jeśli przedsięwzięcie się rozwija, a nowe...