Kategoria: Podstawowe informacje

Czym jest spółka komandytowa?

Według danych GUS z końcem stycznia 2022 r. istniało niemal 5.000.000 podmiotów, które prowadziły działalność gospodarczą w Polsce. Dlaczego jest to ważne? Bo każdy z przedsiębiorców, na początku swojej drogi w biznesie musiał podjąć łatwiejszą lub trudniejszą decyzję, dotyczącą prowadzenia działalności w takiej, a nie innej formie.  Spółka komandytowa...

Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowej

Jak pisaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów, wspólnicy spółki komandytowej dzielą się na dwie grupy – komandytariuszy oraz komplementariuszy. Słowem przypomnienia – komandytariusze to inwestorzy pasywni, a komplementariusze muszą aktywnie działać, aby spółka mogła dobrze prosperować i prężnie się rozwijać.  W ślad za obowiązkami poszczególnych typów wspólników spółki...

Wspólnicy w spółce komandytowej

Jak sama nazwa sugeruje, każda ze spółek to wspólne przedsięwzięcie kilku lub większej liczby wspólników, którzy odgrywają w jej ramach kluczowe role. To oni zyskują na działaniach spółki, często ponoszą ryzyko gospodarcze jej niepowodzeń oraz (również pośrednio) decydują o najważniejszych sprawach dotyczących podmiotu. Nie inaczej jest w przypadku spółek...

Majątek spółki komandytowej i odpowiedzialność za jej zobowiązania

O tym, że spółka komandytowa jest osobą prawną, pisaliśmy już w poprzednich tekstach. W praktyce oznacza to, że może między innymi nabywać prawa (w tym własności) ruchomości i nieruchomości, czy pozywać i być pozywana. Jako że spółka komandytowa jest spółką osobową, to nie występuje w niej kapitał zakładowy, a...