Rejestracja spółki komandytowej krok po kroku

W jednym z poprzednich wpisów pisaliśmy o tym, jak ważne jest właściwe zawarcie umowy spółki komandytowej. Wspominaliśmy, że spółka komandytowa bez umowy nie może istnieć, a nawet jeśli zostanie wpisana do rejestru, to na dalszym etapie mogą pojawiać się liczne błędy. W praktyce jednak spółka definitywnie powstaje, dopiero kiedy zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców.

No właśnie, tylko jak właściwie doprowadzić do rejestracji spółki komandytowej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?

Zapraszamy do lektury naszego wpisu, w którym przedstawimy, jak powinna przebiegać rejestracja spółki komandytowej krok po kroku.

Jak dostarczyć dokumenty do sądu?

Zacznijmy od podstaw – czyli jak właściwie wspólnicy spółki komandytowej powinni komunikować się z sądem rejestrowym? Od 1 lipca 2021 r. jedynym sposobem wymiany informacji w sprawach rejestrowych jest system Portalu Rejestrów Sądowych.

Wspólnicy mogą wysyłać wnioski i zamieszczać dokumenty bezpośrednio związane z rejestracją, a także prowadzić korespondencję za pomocą innych pism procesowych. Szata graficzna systemu jest nowa i widać poświęconą na jej dopracowanie pracę. Niestety, system PRS również ma swoje wady i niedoskonałości, a jego twórcy nie zdecydowali się np. na zamieszczenie wskazówek, które mogłyby być przydatne podczas wypełniania wszystkich formularzy.
J

akakolwiek inna forma komunikacji z sądem na obecny moment nie jest możliwa. Zaniesienie dokumentów na dziennik podawczy, czy wysłanie ich pocztą „tradycyjną” na adres korespondencyjny sądu sprawi, że sąd nie rozpozna sprawy.

Wszystko to, o czym warto pamiętać

Elektroniczne postępowanie rejestrowe ma swoje plusy. Jednym z nich, jest zawarta we wniosku o rejestrację podmiotu przykładowa lista załączników. Do rejestracji spółki komandytowej zgłaszający powinni zawsze dołączyć:

 1. jej umowę;
 2. listę komplementariuszy i komandytariuszy z adresami do doręczeń;
 3. dowody opłat

Umowa spółki komandytowej

Tematyce umowy spółki komandytowej poświęciliśmy osobny tekst i nie będziemy teraz powtarzać wszystkich wymogów, które powinien spełniać dokument. Najważniejszymi z nich jest jednak to, że powinien zawierać określone elementy i być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Od lipca 2021 r. notariusz powinien każdorazowo wydać numer CREWAN do każdego sporządzanego aktu. Właśnie ten numer wspólnicy powinni wskazać w formularzu, a sąd automatycznie uzyska dostęp do aktu notarialnego. Wspólnicy nie muszą już skanować aktu i przesyłać go w tej formie sądowi.

Lista wspólników

Drugim z zawsze obowiązkowych dokumentów, jest lista wszystkich wspólników spółki wraz z ich adresami do doręczeń. Dokument powinni podpisać wszyscy zainteresowani.

Opłaty

Ostatnim obowiązkowym elementem każdego wniosku powinny być opłaty. Z przyczyn znanych tylko samemu ustawodawcy, dla rejestracji spółki przez system PRS opłata wynosi aż 500 złotych za wniosek i 100 złotych za ogłoszenie w MSiG. Oba przelewy wspólnicy powinni wykonać w ramach jednego przelewu, na rachunek sądu rejestrowego.
PRS umożliwia dokonanie płatności również podczas wypełniania formularza za dodatkową opłatą 19 groszy.

A gdyby tak wszystko zrobić przez internet?

Wielokrotnie wspominaliśmy, że wspólnicy spółki mogą zdecydować się na zawiązanie umowy spółki za pomocą S-24. Wpływa to również na tryb rejestracji spółki. Wspólnicy powinni w takiej sytuacji dokonać wszystkich formalności właśnie za pomocą S24.

Mimo że zarówno S24, jak i Portal Rejestrów Sądowych są stronami internetowymi dostarczanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, to są to dwa zupełnie różne portale. PRS powstał stosunkowo niedawno (lipiec 2021 r.), a początków S24 nie pamiętają nawet najstarsi prawnicy.

A po rejestracji?

Kiedy wspólnicy dopełnią już wszystkich formalności, spółka powinna zostać szybko wpisana do rejestru. Teoretycznie w przypadku systemu S24 sąd powinien zarejestrować spółkę najdalej następnego dnia roboczego, a za pośrednictwem PRS maksymalnie po 7 dniach. Niestety, te terminy to tylko teoria, ale rejestracja spółki prędzej lub później nastąpi.

Kiedy spółka zostanie już zarejestrowana, wspólnicy powinni pamiętać o dodatkowych formalnościach. Do najważniejszych z nich należą:

 1. zgłoszenie wspólników jako płatników ZUS;
 2. głoszenie beneficjentów rzeczywistych spółki do CRBR;
 3. złożenie deklaracji NIP-8.

Jeśli wspólnicy zapomną o którymkolwiek z tych obowiązków, mogą ich spotkać dotkliwe konsekwencje, w tym również finansowe.

Podsumowanie:

 • Istnienie spółki rozpoczyna się dopiero z momentem jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Wpis do rejestru odbywa się na wniosek.
 • Wspólnicy powinni złożyć wniosek za pomocą jednego z dwóch dostępnych systemów informatycznych (PRS lub S24).
 • Do wniosku o rejestrację potrzebne są dodatkowe dokumenty: lista wspólników i ich adresy do doręczeń, umowa spółki komandytowej, potwierdzenia opłat.
 • Po rejestracji spółki wspólnicy powinni pamiętać o dodatkowych obowiązkach.